باتری ریموتی Gigacellکد A27

تماس بگیرید

7 برابر عمر بیشتر از باتری های آلکالاین معمولی